Техника под наем
1. Мултимедиен проектор, от 2 000 до 4 000 лумена
2. Екран за мултимедия, размери 180 х 200 см и 300 х 240 см
3. Tелевизор под наем, екран 32“ или 43“
4. Шадраван с шоколад, 3 етажа
5. Машина за сценичен пушек или за балончета
6. Генератори за ток, бензин, мощности от 2,5 KW до 5 KW

Нека плануваме вашето събитие заедно!